Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wzory sztuki ludowej Ukrainy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina (Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:[Tkanina ludowa Galicja Wschodnia]
Adres wydawniczy/a publisher's address:Sokilskij Bazar we Lwowie S.III. H.1.T.10. 906.
Technika/Technique:Chromolitografia
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone "okrągłe" rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1906
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p011940
Kategorie tematyczne/Categories:► kostiumologia i stroje ludowe
► etnografia
    • ornamenty
    • stroje ludowe