Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wzory sztuki ludowej Ukrainy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina (Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:[Tkanina ludowa Galicja Wschodnia] Pиc. и кoмп. Ф. Гpинeвичъ. No. 60.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Издaнie Гp. Гaнyлякa, Львoвъ, Pyccкaя 3.
Autor/Author:Fiodor Gryniewicz
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p011949
Kategorie tematyczne/Categories:kostiumologia i stroje ludowe etnografia ornamenty stroje ludowe