Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wzory sztuki ludowej Ukrainy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina (Galicja Wschodnia)
Tytuł/Title:[F. Gryniewicz] Pиc. и кoмп. Ф. Гpинeвичъ. Львiв 1912-13. No. 61.
Autor/Author:Fiodor Gryniewicz
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt znacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1912-1913
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p011952
Kategorie tematyczne/Categories:► kostiumologia i stroje ludowe
► etnografia
    • ornamenty
    • stroje ludowe