Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wrocław (Breslau)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo dolnośląskie (wrocławskie)
Tytuł/Title:Breslau. 1580
Adres wydawniczy/a publisher's address:Freiggb. RLM. Nr. E. 5532/40. Photographie und Verlag Geyer & Co., Breslau 16.
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dostatecznym, nieco uszkodzone rogi, mocne pionowe centralne złamanie karty, plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1940
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1946
Topografia/Topography:Dolny Śląsk
Cena/Price:20
Numer katalogowy/Number:p012040
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry kościoły panoramy