Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Tatry (Książnica-Atlas)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Zakopane (Tatrzański) województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:Tatry. Hala Gąsienicowa. Fot. St. Służewski
Adres wydawniczy/a publisher's address:Książnica-Atlas 1939. [...] 292 [...].
Autor/Author:Stanisław Służewski
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1939
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja/Tatry
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:p012305
Kategorie tematyczne/Categories:turystyka i rekreacja architektura panoramy schroniska, stanice