Pocztówki
Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold

Ilustracja (verso, rewers):
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Druskieniki / Druskininkai
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Grodno dawne województwo białostockie (do 1939) (Litwa)
Tytuł/Title:Druskieniki. Aleja Sosnowa
Adres wydawniczy/a publisher's address:Fot. L. Baranowski, Nakł. Emilji Czerechowicz. [...] Rotograwjura i druk Zakł. Graf. "Bibljoteka Polska" w Bydgoszczy.
Autor/Author:Leon Baranowski
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p013171
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • parki, ogrody i skwery
    • uzdrowiska