Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Górny Śląsk
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo śląskie (katowickie)
Tytuł/Title:Pejzaż śląski. Proj. J. M. Brzeski
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo "Sztuka" Warszawa. Komitet Społeczny Upiększania Miasta Katowic. Wykonano na zlecenie S. D. P. Stalinogród [...] Zam. 781/55 [...] M-6-12511 39-56 9 tem.
Autor/Author:Janusz Maria Brzeski
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia rogów karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1955
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Górny Śląsk/Oberschlesien
Uwagi/Comments:Nakład 44.000.
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p014000
Kategorie tematyczne/Categories:► artystyczne polskie
► malarstwo polskie
► architektura i panoramy
    • kopalnie
► przemysł
    • górnictwo