Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Szczyrk
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Bielsko-Biała województwo śląskie (bielskie) gmina Szczyrk
Tytuł/Title:Schronisko na Skrzycznem 1250 m. Fot. E. Falkowski
Adres wydawniczy/a publisher's address:"Czytelnik" Ser. VI. Nr 17 [...] Zam 656. 7.VII.50 - M-1-22318 - 10.000.
Autor/Author:Edward Doliwa-Falkowski
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi, przebarwienia na marginesach karty, nieznaczne plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1950
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1955
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:20
Numer katalogowy/Number:p014064
Kategorie tematyczne/Categories:architektura schroniska, turystyka i rekreacja