Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Turbacz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Targ województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:Gorce. Schronisko PTTK im. Wł. Orkana na Turbaczu fot. K. Gorazdowska
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo: Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze, Zakład Produkcyjny w Jaśle [...] 6-3475 n. 2100 szt. D-7-542 V-74 [...].
Autor/Author:Krystyna Gorazdowska
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, w dolnych rogach przyklejone fragmenty "rogów" z albumu fotograficznego, nadto w rogach ślady przekłuć.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1974
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:20
Numer katalogowy/Number:p014073
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • schroniska
► turystyka i rekreacja