Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Turbacz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Nowy Targ województwo małopolskie (nowosądeckie)
Tytuł/Title:Gorce - Turbacz (1311 m) Schronisko PTTK im. Wł. Orkana fot. E. Moskała
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo: Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze, Zakład Wytwórczy w Jaśle [...] 6-1104 N. 4100 szt. O-1-998 V-67 [...].
Autor/Author:Edward Moskała
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1967
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1967
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Uwagi/Comments:Nakład 4.100.
Cena/Price:30
Numer katalogowy/Number:p014074
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • schroniska
► turystyka i rekreacja