Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wincenty Rzymowski
Tytuł/Title:Wincenty Rzymowski ur. w 1883 r. [...]
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo Komitetu Głównego Tygodnia Książki Polskiej. 1933 r. Rotograwjura Zakł. Graficznych Inst. Wydawn. "Bibljoteka Polska", Bydgoszcz-Warszawa [...]
Cykl/Cycle/Series/Period:Współcześni Pisarze Polscy. Seria I.
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty, nieznaczne zagięcie.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1933
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p014112
Kategorie tematyczne/Categories:literatura polska osobistości portrety