Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Wilno. Ostro Brama.
Adres wydawniczy/a publisher's address:A. J. O. 384 SSGS.
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dostatecznym, dość mocno uszkodzone "okrągłe" rogi karty z ubytkami.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1916
Cena/Price:20
Numer katalogowy/Number:p014481
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • bramy
    • kaplice