Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Piekary Śląskie / Deutsch-Piekar
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Piekary Śląskie województwo śląskie (katowickie)
Tytuł/Title:Deutsch-Piekar. Künstler-Steinzeichnung.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Verlag: Casimir Schaefer, Dt. Piekar. 10112.
Technika/Technique:Chromolitografia
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, urwany lewy dolny róg i złamany prawy górny róg karty, nieznaczne plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ca 1906
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1915
Topografia/Topography:Górny Śląsk/Oberschlesien/Landkreis Beuthen O.S.
Cena/Price:150
Numer katalogowy/Number:p014642
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kalwarie kościoły sanktuaria, artystyczne heraldyka