Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Ojców
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kraków województwo małopolskie (krakowskie) gmina Skała
Tytuł/Title:Ojców. Brama Krakowska.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. Edward Chmielewski, Ojców. [...] "AKROPOL" Kraków.
Technika/Technique:Druk niebieski
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznacznie uszkodzone rogi, na odwrocie ślady po starym podklejeniu pocztówki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Małopolska/Królestwo
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p014811
Kategorie tematyczne/Categories:geologia skały, głazy i inne formy geologiczne