Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Typy polskie (szlachcianka)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Polska
Tytuł/Title:W mej duszy tęsknica Ach gdzieżeś sokole? Łzą zaszła źrenica, Na moją niedolę!
Adres wydawniczy/a publisher's address:No. 712a Druk i nakład Antoniego Fiedlera w Poznaniu.
Technika/Technique:Druk kolorowy
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone "okrągłe" rogi karty z niewielkimi złamaniami, nieznaczny ślad stempla pocztowego.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1910
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1913
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p014853
Kategorie tematyczne/Categories:► kostiumologia i stroje ludowe
► etnografia
    • typy ludowe