Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kraków (Bielany)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:Klasztor OO Kamedułów na Bielanach: Pustelnia z ogródkiem, uprawianym przez samego zakonnika
Adres wydawniczy/a publisher's address:Drukarnia "Prawdy" Kraków. Stolarska 5.
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty z nieznacznymi złamaniami.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1930
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Galicja/Małopolska
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p014963
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • klasztory
    • parki, ogrody i skwery