Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Rezerwuar w Saskiem Ogrodzie.
Adres wydawniczy/a publisher's address:K. Wojutyński, Warszawa.
Autor/Author:Konstanty Wojutyński
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1900
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Cena/Price:140
Numer katalogowy/Number:p015032
Kategorie tematyczne/Categories:architektura i panoramy obiekty parkowe parki, ogrody i skwery