Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa Ogród Saski
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. B-ci Rzepkowicz No. 17
Technika/Technique:druk
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznacznie uszkodzone rogi karty, bardzo nieznaczna plamka
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1900
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Cena/Price:140
Numer katalogowy/Number:p015033
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • fontanny
    • obiekty parkowe
    • parki, ogrody i skwery