Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Warszawa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Sadzawka w Saskim Ogrodzie.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo K. Wojutyńskiego w Warszawie. Telefon 262-265. 8 HUTL
Autor/Author:Konstanty Wojutyński
Technika/Technique:Druk kolorowy i litografia barwa
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone "okrągłe" rogi karty, nieznaczne punktowe odpryski, nieznaczne plamki i zagięcie, na odwrocie ślad po odklejonym znaczku pocztowym.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1910
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard(?)
Topografia/Topography:Królestwo/Mazowsze
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p015036
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • fontanny
    • obiekty parkowe
    • parki, ogrody i skwery