Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:Pozdrowienie z Częstochowy. Fara. Kościół Św. Rocha. Kościół Św. Barbary, Kościół Maryawicki
Adres wydawniczy/a publisher's address:Rewers: Nakład - "Expres"
Technika/Technique:druk
Format pocztówki/the size of a postcard10x15 cm
Stan/Condition:Pozycja w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone "okrągłe" rogi karty z niewielkimi ubytkami i złamaniami, zagięcia pocztówki
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1915
Topografia/Topography:Królestwo Polskie/Małopolska
Uwagi/Comments:Feldpost
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p015557
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • kościoły
    • wielowidokowe
format: 1) mały (dawny) ca 9x14 cm