Pocztówki

Strona ilustracyjna - awers (recto / przód):

Strona adresowa - rewers (verso / odwrocie / tył):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Kościół Św. Piotra i Pawła w Wilnie. Eglise de S-nts Pierre at Paul á Vilno (Pologne)
Adres wydawniczy/a publisher's address:Rewers: Fot. E. Zdanowski Wilno, [...] 1930 [...]
Autor/Author:Edmund Zdanowski
Technika/Technique:fotograficzna
Format pocztówki/the size of a postcard14x9 cm
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty, bardzo nieznaczne plamki
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1930
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p015637
Kategorie/Categories:► architektura i panoramy
    • detale architektoniczne
    • kościoły
    • kościoły-wnętrza
    • rzeźby
► rzeźba polska
format: 1) mały (dawny) ca 9x14 cm