Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Orłowa / Orlau / Orlová
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Czechy (Zaolzie)
Tytuł/Title:Orłowa. Orlau (Oest. Schl.). Orlová.
Adres wydawniczy/a publisher's address:J. Nowak Orłowa St. austr. 013196 SEHE.
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dostatecznym, urwany lewy dolny róg prowizorycznie podklejony i nieco uszkodzone inne rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:ca 1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard-
Topografia/Topography:Górny Śląsk/Śląsk Cieszyński/Oberschlesien/Teschener Schlesien/Zaolzie/Orlová/Orlau
Uwagi/Comments:Powiat Karwina (Okres Karviná).
Cena/Price:20
Numer katalogowy/Number:p000730
Kategorie tematyczne/Categories:architektura i panoramy panoramy, transport kolejnictwo