Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Pietwałd / Peterswald / Petřvald
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Czechy (Zaolzie)
Tytuł/Title:Kolonie Habsburgschacht Peterswald, Österr.-Schlesien.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Kunstanstalt Ed. Feitzinger, Teschen 1918. 256834.
Technika/Technique:Druk litografowany kolorowany
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1918
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1922
Topografia/Topography:Górny Śląsk/Śląsk Cieszyński/Oberschlesien/Teschener Schlesien/Zaolzie
Uwagi/Comments:Powiat Karwina (Okres Karviná).
Cena/Price:120
Numer katalogowy/Number:p001191
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • kopalnie
    • osiedla
    • panoramy
► przemysł
    • górnictwo