Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Przyrów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie) gmina Przyrów
Tytuł/Title:Kościół i klasztor S.S. Dominikanek, św. Anna pod Przyrowem.
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty, nieznaczne plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20./30. XX w.
Topografia/Topography:Królestwo/Małopolska
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p001228
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • klasztory
    • kościoły