Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:Częstochowa. Klasztor Jasnogórski. Pozdrowienie z Częstochowy.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo Cz. Nowicki, Częstochowa Q 3607 25.
Technika/Technique:Druk kolorowany
Stan/Condition:Pocztówka w stanie mniej niż dobrym, mocno uszkodzone rogi karty, liczne plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1905-1920
Topografia/Topography:Królestwo/Małopolska
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p001320
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły