Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:Częstochowa Jasna Góra. Widok z parku. Pozdrowienie z Częstochowy.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Cz. Nowicki, Częstochowa, Kordeckiego 29.
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczne ślady w rogach po umieszczeniu karty w albumie na pocztówki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 30. XX w.
Topografia/Topography:Królestwo/Małopolska
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p001323
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły parki, ogrody i skwery wystawy