Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:Częstochowa. Klasztor Jasnogórski.
Technika/Technique:Druk zielony
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, 2 rogi karty ze słabymi śladami złamania, plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1915
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1921
Topografia/Topography:Królestwo/Małopolska
Cena/Price:30
Numer katalogowy/Number:p001327
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły