Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:Częstochowa. Jasna Góra. Ołtarz z cudownym obrazem M. Boskiej.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. Cz. Nowicki, Częstochowa.
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, jeden róg złamany, pozostałe rogi karty nieznacznie uszkodzone.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1929
Topografia/Topography:Królestwo/Małopolska
Cena/Price:30
Numer katalogowy/Number:p001402
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły wnętrza