Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Węgierska Górka
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Żywiec województwo śląskie (bielskie) gmina Węgierska Górka
Tytuł/Title:Węgierska Górka, Holzverkohlung und Eisenwerk. Węglarnia i Huta żelaza.
Adres wydawniczy/a publisher's address:W. Eisenberg. Węg. Górka. [...] 9961. "Bromochrom".
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty, plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1905-1914
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1914
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:p001463
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • huty
    • panoramy
► przemysł
    • hutnictwo
► transport
    • kolejnictwo