Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Węgierska Górka
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Żywiec województwo śląskie (bielskie) gmina Węgierska Górka
Tytuł/Title:Węgierska Górka. Zielona nad Sołą.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. R. Faruzela w Żywcu.
Autor/Author:Tadeusz Zamojski
Technika/Technique:Druk zielony
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznaczna plamka.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20./30. XX w.
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Cena/Price:60
Numer katalogowy/Number:p001471
Kategorie tematyczne/Categories:architektura mosty i wiadukty