Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Korbielów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Żywiec województwo śląskie (bielskie) gmina Jeleśnia
Tytuł/Title:Korbielów. Dom Wycieczkowy PTTK fot. K. Kaczyński
Adres wydawniczy/a publisher's address:Biuro Wydawnicze "Ruch" PTTK - Zakład Wytwórczy w Jaśle 26-949 H-9/62.
Autor/Author:Kazimierz Kaczyński
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1962
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Uwagi/Comments:Nakład 1100 egz.
Cena/Price:20
Numer katalogowy/Number:p001564
Kategorie tematyczne/Categories:architektura schroniska, stanice