Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Rycerka Górna (Przegibek)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Żywiec województwo śląskie (bielskie) gmina Rajcza
Tytuł/Title:fot. E. Moskała Beskid Żywiecki - Schronisko PTTK na Przegibku
Adres wydawniczy/a publisher's address:Foto - Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 6-283 S-Jo-7-70 - 2100- 12.III.56.
Autor/Author:Edward Moskała
Technika/Technique:Fotograficzna (mały format)
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1956
Topografia/Topography:Małopolska/Galicja
Uwagi/Comments:Nakład 2100 egz.
Cena/Price:30
Numer katalogowy/Number:p001574
Kategorie tematyczne/Categories:architektura schroniska, stanice