Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Podbuż / Підбуж
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Drohobycz województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Gruss aus Podbuz. Pozdrowienie z Podbuża. Sąd powiatowy. Kościół rzk. Urząd podatkowy. grecko K. Kościół. Nadleśniczówka. Leśniczówka. [...]
Adres wydawniczy/a publisher's address:Kunstanstalt Karl Schwidernoch, Wien II Pillersdorfg 4.[...] No 4114.
Technika/Technique:Chromolitografia
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi karty, plama.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Koniec XIX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1899
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Cena/Price:250
Numer katalogowy/Number:p002001
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie kościoły leśniczówki sądy urzędy wielowidokowe, przemysł tartaki