Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Borysław / Борислав
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Drohobycz województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Borysław Widok Ogólny.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakł. Handel delikatesów J. Sadowskiego, Truskawiec-Zdrój.
Technika/Technique:Druk sepia
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone 2 rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20./30. XX w.
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p002003
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kopalnie nafty panoramy, przemysł nafta