Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Borysław (Борислав)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Drohobycz województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Gruss aus Boryslaw. Schacht während des Ausbruches. Pozdrowienie z Borysławia. Szyb podczas wybuchu.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo kart widokowych księgarni J. Pilpla w Drohobyczu. Zdjęcie Liebermana, Fotograf w Drohobyczu. [...] 1917.
Autor/Author:Lieberman
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieznacznie uszkodzone 3 rogi karty, czwarty ze złamaniem.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1917
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:p002006
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kopalnie nafty panoramy, przemysł nafta