Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Tarnopol / Тернопіль
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Tarnopol. C.k. II Gimnazyum.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakładem księgarni B. Rappaporta ex 1913. 3998.
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, uszkodzone "okrągłe" rogi karty, drobne zagięcie.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1913.
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p002173
Kategorie tematyczne/Categories:architektura szkoły