Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:fotografia
Hasło/Reference/Entry:Stryj (Стрий)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Stryj województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Heldenfiedhof in Stryj [...] 1917.
Technika/Technique:Fotografia na papierze pocztówkowym (formatu pocztówki)
Stan/Condition:Fotografia w ładnym stanie.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1917
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1917
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Uwagi/Comments:Pieczęć: K. u. k. Permanenter Krankenzug Nr 40.
Cena/Price:100
Numer katalogowy/Number:p002242
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cmentarze cmentarze wojenne i wojskowe wojskowość