Pocztówki
Pozycja niedostępna - sprzedana
Item no longer available - sold

Ilustracja (verso, rewers):
Pozycja niedostępna - sprzedana || Item no longer available - sold

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Kościół Św. Michała i Anny. A. Międzybłocki. Wilno.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Nakład Polskiego Tow. Księgarni Kolejowych "Ruch" Sp. Akc. 16/227 Anczyc.
Autor/Author:Adam Międzybłocki
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, nieco uszkodzone rogi karty, plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 20. XX w.
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1929
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p002264
Kategorie tematyczne/Categories:► artystyczne polskie
► architektura i panoramy
    • kościoły