Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Wilno. Ostra-Brama. Wilna - Ostra Brama.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Verlag: J. Ch., W. 233376.
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie mniej niż dobrym, uszkodzone "okrągłe" rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915-1918
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p002268
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • kościoły
    • ulice