Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Kościół Św. Piotra i Pawła w Wilnie [...].
Autor/Author:Edmund Zdanowski ?
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w stanie więcej niż dobrym, nieco uszkodzone rogi i marginesy karty, słabe plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 30. XX w.
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p002273
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • kościoły
► religia
    • religijne symbole