Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Kościół Św. Piotra i Pawła w Wilnie. Eglise de S-nts Pierre at Paul á Wilno (Pologne).
Autor/Author:Edmund Zdanowski ?
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie, bardzo nieznacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 30. XX w.
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p002275
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • kościoły
    • wnętrza