Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Wilno. Ostra-Brama.
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, uszkodzone rogi karty w tym 1 róg złamany, słaby ślad stempla pocztowego.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915-1918
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1928
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p002279
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • kościoły
    • ulice