Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Kościół Św. Piotra i Pawła w Wilnie. Eglise de S-nts Pierre at Paul á Vilno. Fot. E. Zdanowski Wilno, [...] 1930.
Autor/Author:Edmund Zdanowski
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, niezbyt widoczne zagięcie oraz złamany 1 róg karty, plamki.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1930
Cena/Price:30
Numer katalogowy/Number:p002280
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły wnętrza