Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Koś. Św. Anny
Autor/Author:Edmund Zdanowski
Technika/Technique:fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:lata 30. XX wieku
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p002282
Kategorie tematyczne/Categories:► architektura i panoramy
    • kościoły