Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Galicja Wschodnia
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Ukraina
Tytuł/Title:556 [...] galiz. Front
Technika/Technique:Pocztówka
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, bardzo nieznacznie uszkodzone rogi karty, nieco plamek na prawym marginesie.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915-1918
Uwagi/Comments:Pieczęć: K.u.k. Permanenter Krankenzug Nr. 40.
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p002283
Kategorie tematyczne/Categories:architektura wojskowość, I wojna światowa