Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Kłajpeda (Memel) (Klaipėda)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Litwa
Tytuł/Title:Memel, Börse und Hochhaus.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Verlag Julius Simonsen Oldenburg in Holstein [...] 5008.
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w dość ładnym stanie, nieznacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 1920-1944
Topografia/Topography:dawne Prusy Wschodnie
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p002387
Kategorie tematyczne/Categories:architektura giełdy porty i nabrzeża