Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Lwów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Lwów. Ulica Karola Ludwika. Lemberg. Karl Ludwigstraße.
Adres wydawniczy/a publisher's address:Wydawnictwo kart artystycznych D. G. Lwów. [...] Nr. 35.
Technika/Technique:Druk barwny
Stan/Condition:Pocztówka w stanie mniej niż dobrym, znacznie uszkodzone rogi karty ze złąmaniai i ubytkami, zagięcia.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Ok. 1918
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Cena/Price:40
Numer katalogowy/Number:p002401
Kategorie tematyczne/Categories:architektura place ulice, transport tramwaje