Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Worochta (Воро́хта)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nadwórna województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Worochta. Książówki i dom Urzędu Skarbowego.
Adres wydawniczy/a publisher's address:["Ruch"] [...].
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w ładnym stanie.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:Lata 20./30. XX w.
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Cena/Price:50
Numer katalogowy/Number:p002429
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pensjonaty