Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Wilno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:Deutsche Offiziere auf einer Besichtigungsfahrt durch Wilna.
Adres wydawniczy/a publisher's address:KCB SW 48 Georg Stilke, Verlagbuchhandlung, Berlin NW. 7.
Technika/Technique:Druk
Stan/Condition:Pocztówka w stanie co najmniej dobrym, niezbyt mocno uszkodzone uszkodzone rogi karty, plamy.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1915-1917
rok użycia/wysłania pocztówki/The year of using/sending a postcard1917
Cena/Price:80
Numer katalogowy/Number:p002453
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ulice, transport transport konny, I wojna światowa