Pocztówki

Ilustracja (verso, rewers):

Strona adresowa (recto, awers):
Typ/Type:pocztówka
Hasło/Reference/Entry:Jamna (Książnica-Atlas)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Nadwórna województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:Czarnohora. Hucułki przed cerkwią w Jamnej. Fot. Janina Mierzecka.
Adres wydawniczy/a publisher's address:1938 [...] Książnica - Atlas 989 [...].
Autor/Author:Janina Mierzecka
Technika/Technique:Fotograficzna
Stan/Condition:Pocztówka w stanie dobrym, dość znacznie uszkodzone rogi karty.
Rok/okres wydania pocztówki/The year/period of publishing a postcard:1938
Topografia/Topography:Galicja Wschodnia
Cena/Price:70
Numer katalogowy/Number:p002554
Kategorie tematyczne/Categories:Książnica Atlas (Lwów) etnografia Huculi typy ludowe